Meta Data

Meta Data zijn gegevens die dienen als context of aanvullende informatie over andere gegevens. Informatie over de titel, het onderwerp, de auteur, het lettertype, de uitbreidingen en de grootte van het gegevensbestand van een document vormen bijvoorbeeld de “metagegevens” over dat document. Het kan ook informatie geven over gegevens die in een database zijn opgeslagen, […]